Pracownicy DBNiWZ zajmujący się obsługą badań naukowych:


Anna Bernaczyk tel. 61 856-94-07, budynek A, pokój 221
projekty międzynarodowe, projekty zamawiane
e-mail: anna.bernaczyk@ue.poznan.pl


Iwona Lisiecka, tel. 61 856-94-50, budynek A, pokój 221
granty NCN i NCBiR
e-mail: iwona.lisiecka@ue.poznan.pl


Jarosław Tarasek, tel. 61 856-94-51, budynek A, pokój 221
badania MNID i statutowe
e-mail: jaroslaw.tarasek@ue.poznan.pl


Alicja Wojciechowska (przebywa na urlopie wychowawczym do marca 2014)