France

ESCP Europe

uczelnia francuska z  pięcioma filiami (Paryż, Londyn, Berlin, Madryt, Turyn) - umowa międzyuczelniana o co najmniej dwóch dyplomach od roku 2001;  w programie Erasmus od roku akademickiego 2010/2011