France

TELECOM Ecole de Management, Evry

(umowa międzyuczelniana od roku 2003; w programie Erasmus od roku 2004/2005)