France

Université de Rennes 1, Rennes

(umowa międzyuczelniana od roku 1994; w programie Erasmus od roku akademickiego 2001/2002)