France

Université de Savoie, Chambery

(w programie Erasmus od roku akademickiego 2001/2002; umowa międzyuczelniana od roku 2005)