Germany

Handelshochschule Leipzig

(w programie Erasmus od roku akademickiego 1999/2000)