Germany

Leibniz Universität Hannover

(w programie Erasmus od roku akademickiego 2003/2004 oraz umowa międzyuczelniana od roku 2003)