Germany

Universität-GH Paderborn

(umowa międzyuczelniana od roku 1985 oraz w programie Erasmus od roku akademickiego 2000/2001)