Portugal

Instituto Politécnico de Santarem

(w programie Erasmus od roku akademickiego 2007/2008 -umowa jednostronna)