Ukraine

Dniepropietrowski Uniwersytet Narodowy im. Olesia Gonczara

(umowa międzyuczelniana od 2013 roku)