Ukraine

Doniecki Uniwersytet Narodowy

(umowa międzyuczelniana od 2013 roku)