Ukraine

Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny

(umowa międzyuczelniana od 2006 roku)