United Kingdom

The Nottingham Trent University

(umowa międzyuczelniana od roku 1999 oraz w programie Erasmus od roku akademickiego 2005/2006; program wspólnego dyplomu na wydziale gospodarki międzynarodowej od roku 2011)