Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą


Doktor habilitowany nauk ekonomicznych

specjalności: statystyka, demografia


Zainteresowania badawcze:


 • Analiza demograficzna
 • Jakość danych statystycznych, integracja różnych źródeł informacji
 • Metodologia badań statystycznych
 • Rynek Pracy
 • Statystyka Małych Obszarów
 • Statystyka regionalna
 • Statystyka społeczna
 • Terytorialne zróżnicowanie procesów demograficznych
 • Wielowymiarowa analiza demograficzna
 • Wielowymiarowa analiza statystyczna
 
Funkcje pełnione w UE:Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą


Współpraca z innymi instytucjami: 


 • Członek Naukowej Rady Statystycznej powołanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 • Wiceprzewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN
 • Zastępca Redaktora Naczelnego „Studiów Demograficznych”
 • Członek redakcji „Studiów Demograficznych”
 • Polskie Towarzystwo Statystyczne
 • Członek Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego
 • Przewodnicząca Rady Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Statystycznego
 • Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu Statystyki Polskiej z okazji jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego
 • Sekcja Klasyfikacji i Analizy Danych PTS
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • Polskie Towarzystwo Demograficzne
 • Członek Rady EWORSAE (European Working Group on Small Area Estimation)
 • International Association of Survey Statisticians