Terminy zjazdów na Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2017/2018:

* w semestrze zimowym:

- 07.10.2017 r.
- 21.10.2017 r.
- 04.11.2017 r.
- 25.11.2017 r.
- 09.12.2017 r.
- 13.01.2018 r.
- 27.01.2018 r.

* w semestrze letnim:

- 10.03.2018 r.
- 24.03.2018 r.
- 14.04.2018 r.
- 19.05.2018 r.
- 02.06.2018 r.
- 16.06.2018 r.

Na Studiach Doktoranckich nie ma zjazdów w następujących terminach:
 - 23 września 2017 r.
 - 05 kwietnia 2018 r.