Department of International Economics

27th Annual Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA)

INFORMACJE O KONFERENCJI

W dniach 31 maja – 3 czerwca 2017 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu będzie gospodarzem 27. dorocznej konferencji International Trade and Finance Association (IT&FA). Podczas konferencji dyskutowane będą:


Leading Issues in International Trade and Finance


IT&FA to towarzystwo naukowe z centralą w USA, powstałe ponad ćwierć wieku temu, z inicjatywy tak znanych ekonomistów zajmujących się problematyką wymiany międzynarodowej jak H.P.Gray. J.H.Dunning, D.Salvatore, T.Ozawa czy R.E.Baldwin. IT&FA skupia obecnie grono członków ze wszystkich kontynentów, które spotyka się każdego roku późną wiosną, celem przedstawienia wyników najnowszych badań i dyskusji nad bieżącymi wydarzeniami w gospodarce światowej. Dzięki blisko dwuletnim staraniom Prof. Ewy Mińskiej-Struzik i wsparciu pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, konferencja w 2017 r. odbędzie się w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Więcej na temat IT&FA i dorocznych konferencji towarzystwa można dowiedzieć się ze strony internetowej: http://www.itfaconference.org/. Za pośrednictwem tej strony do 31 stycznia 2017 można też zgłaszać propozycje referatów (w postaci streszczenia wystąpienia) do zaprezentowania podczas nadchodzącej konferencji. Osoby, których referaty zostaną przyjęte do wygłoszenia, będą o tym powiadomione bezpośrednio przez przewodniczącą IT&FA – Prof. Sarah Bryant – do 15 lutego 2017.


Opłata konferencyjna, z terminem jej wniesienia do 31 marca 2017 wynosi 300 USD, płatne w założeniu bezpośrednio na konto IT&FA. Biorąc jednak pod uwagę zarówno wysokość opłaty, jak i przede wszystkim ostatnie wahnięcia kursu dolara, prezydium IT&FA wyraziło zgodę, by zainteresowani udziałem w konferencji polscy naukowcy, wnieśli opłatę w złotych na konto lokalnego organizatora, tj. UEP.


Opłata obejmuje roczne członkostwo w IT&FA oraz pokrywa koszty uczestnictwa w konferencji: materiały – w tym książkę ze streszczeniami referatów, przerwy kawowe, poczęstunki oraz uroczystą kolację i wycieczkę w dniu zamknięcia konferencji.


W czasie konferencji obecni będą redaktorzy następujących czasopism: ze strony amerykańskiej – Global Economy Journal (ISSN: 1553-5304) oraz ze strony polskiej – Economics and Business Review (ISSN: 2450-0097), u których autorzy tzw. competitive papers uzyskają informacje, co do możliwości opublikowania swoich prac.


Pełne kalendarium wydarzeń wraz z technicznymi informacjami dotyczącymi udziału w konferencji znajduje się w osobnej zakładce. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu mailowego z sekretarzem konferencji Prof. Ewą Mińską-Struzik: ewa.minska-struzik@ue.poznan.pl.


POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI


POBIERZ PLAKAT KONFERENCJI


Sponsorem tytularnym konferencji jest firma Amica S.A.