Potencjalne miejsca pracy absolwentów kierunku Gospodarka Przestrzenna:
• instytucje europejskie
• samorządowe biura rozwoju
• przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej
• biura obrotu nieruchomościami
• centra obsługi inwestorów zagranicznych
• agencje rozwoju regionalnego i lokalnego
• punkty konsultacyjne UE
• organizacje doradztwa gospodarczego
• parki technologiczne