Wykształcenie:
2014 – 2018    Uniwersytet SWPS w Poznaniu, kierunek Psychologia, specjalność Psychologia rozwoju osobistego i zawodowego

2012 – 2016    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania, tytuł Doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, rozprawa pt. „Uwarunkowania i efekty budowania wizerunku pracodawcy”

2010 – 2011    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Studium Podyplomowe Public Relations

2009 – 2010    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Studium Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi


Pełnione funkcje:

 • opiekun koła naukowego SKN HRview,
 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia.

Problematyka badawcza:

 • employer branding,
 • motywacja pracowników,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • rozwój pracowników.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • systemy motywacyjne,
 • Budowanie systemu wynagrodzeń,
 • Rozwój pracowników.

Osiągnięcia i nagrody:

 • monografia „Employer branding na polskim rynku pracy, Zakład Graficzny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2018,
 • opiekun zespołu Employer branding w ramach II edycji zajęć praktycznych o charakterze projektowym dla uczestników projektu „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 2018.

Współpraca międzynarodowa z:

 • ESIC Business&Marketing School, Madrid Spain
Zainteresowania:
 • książki i podróże.