dr hab. inż. Alina Matusza-Flejszman, prof. nadzw. UEP
alina.matuszak-flejszman@ue.poznan.pl
phone: +48 856 92 19
room: 119a (Main Bulding, al. Niepodległości 10)

Duty hours:
Wednesday: 2:00 pm - 3:00 pm
Friday: 10:00 - 11:00 am