Katarzyna Frydrychowicz


uPoznan President, 2016-2017


Das Swajan


uPoznan Co-ordinator from Center for Studies in English

Poznań University of Economics and Business


Al. Niepodległości 10, Room 120 (Main Building)
61-875 Poznań, Poland

Email: swajan.das@ue.poznan.pl