Strona główna

Absolwenci

 

Wystawca z JOB SPOT oferuje program stażowy! Lorenz Snack-World zaprasza na 18-miesięczne, płatne programy stażowe w centrali spółki i centrum usług finansowych i informatycznych. Więcej informacji: http://www.lorenz-snackworld.pl/kariera/pierwsza-praca oraz http://www.lorenz-snackworld.pl/kariera/oferty-pracy

 

Projekt „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II” to pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie stanowiska pracy. Polska Fundacja Przedsiębiorczości informuje o naborze wniosków na niskooprocentowane pożyczki w ramach Projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. Program realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na obszarze Makroregionu Północy-Zachód (tj. w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim i lubuskim). Grupę docelową programu stanowią: • studenci ostatniego roku studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich lub; • absolwenci szkół i uczelni w okresie do 48 miesięcy od daty ukończenia szkoły/dnia otrzymania dyplomu (w tym absolwenci szkół średnich) lub; • osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni; • podmioty prowadzące działalność gospodarczą z przeznaczeniem na utworzenie miejsca pracy; Przeznaczenie środków: • założenie działalności gospodarczej – nawet do 84 413,80 zł; • utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej – nawet do 25 324,14 zł; Warunki: • oprocentowanie stałe w skali roku 0,44%; • bez wkładu własnego, opłat i prowizji; • okres spłaty – do 7 lat; • możliwa karencja w spłacie kapitału do 1 roku; Dla osób zamierzających prowadzić działalność wspólnie, w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę. Do programu mogą przystąpić osoby, które jeszcze nie prowadzą działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności wcześniej, można ubiegać się o pożyczkę jeżeli poprzednia działalność gospodarcza została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego. Wymagane jest zabezpieczenie pożyczki. Szczegółowych informacji udziela: Polska Fundacja Przedsiębiorczości I Oddział w Poznaniu ul. 28 czerwca 1956r. 406 p.0.25, 61-441 Poznań tel. 664 381 113, 61 673 45 34, 61 673 45 33, 664 917 710 e.wilkosz@pfp.com.pl j.plocka@pfp.com.pl Serdecznie zapraszamy!

 

Trwa nabór wniosków na staże studenckie W Urzędzie Miasta Poznania! Od 13 września 2017 r. Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia studentów (on-line) na zimową edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich. Edycja zimowa będzie realizowana w terminie od listopada 2017 r. do końca lutego 2018 r. Na studentów czeka 78 miejsc w 27 wydziałach/biurach Urzędu Miasta Poznania, 2 miejsca w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń i 6 miejsc w Poznańskich Inwestycjach Miejskich Sp. z o.o. Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest: • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) - dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału UMP • wypełnienie formularza on-line Zachęcamy także do kandydowania studentów niepełnosprawnych! Wnioski będą przyjmowane do 30 września br. (do godz. 23:59) Aby zgłosić się na staż należy on-line wypełnić formularz kandydata, który jest aktywny na stronie www.poznan.pl/studia (zakładka staże i praktyki - rekrutacja on-line). WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie - załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz AKTUALNY WYKAZ BIUR I WYDZIAŁÓW - EDYCJA ZIMOWA. ZAPRASZAMY Dodatkowe informacje na temat staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10

ABSOLWENCIE zapisz się na NEWSLETTER
Imię
Nazwisko
E-mail
Wydział
Kierunek studiów
Stopień studiów
Rok ukończenia
Tryb studiów

Płeć