Strona główna

Absolwenci

 

V edycja Badania Losów Absolwentów Do udziału w badaniu zapraszamy absolwentów, którzy przed rokiem ukończyli kształcenie na I lub II stopniu. Wypełnienie elektronicznej ankiety zajmuje 10 minut, a formularze zostały wysyłane bezpośrednio na skrzynki mailowe absolwentów. Dzięki badaniu poznajemy przebieg karier zawodowych naszych absolwentów i otrzymujemy informacje istotne dla dopasowania programów kształcenia do potrzeb rynku pracy. Do tej pory w badaniach wzięło udział ponad 4000 absolwentów. Zapraszamy do poprawienia tego wyniku i wypełnienia krótkiej ankiety. Zespół ds. Badania Losów Absolwentów UEP

 

20 czerwca w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbędzie się spotkanie z doradcą EURES z Niemiec dotyczące niemieckiego rynku pracy. Osoby chętne WUP zaprasza na ul. Szyperską 14 w Poznaniu na godzinę 11.00. Tematy spotkania - warunki życia i pracy w Niemczech oraz aktualne oferty pracy.

 

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zaprasza studentów UEP na konferencję GŁOS BIZNESU 2018: Gospodarka, Rynek pracy, Podatki! Udział w konferencji jest bezpłatny, zgłoszenia: https://online.ikongres.pl/conference/glos_biznesu_2018_-_poznan Tematem konferencji będą perspektywy gospodarcze dla Polski, wyzwania dla biznesu w regionie oraz zatrudnianie cudzoziemców. Zapraszamy 21 czerwca 2018 r. Więcej informacji: http://wzp.org.pl/konferencja-glos-biznesu-2018-gospodarka-rynek-pracy-podatki-poznan-21-czerwca/

ABSOLWENCIE zapisz się na NEWSLETTER
Imię
Nazwisko
E-mail
Wydział
Kierunek studiów
Stopień studiów
Rok ukończenia
Tryb studiów

Płeć