Strona główna

Absolwenci

 

28 listopada MSZ zaprasza na wirtualne Targi Pracy EPSO (16:00-20:00). Wydarzenie przeznaczone jest dla uczestników z 8 krajów, w tym z Polski. Targi będą okazją do uzyskania z pierwszej ręki szczegółowych informacji nt. procedur konkursowych, szans na znalezienie przez Polaków zatrudnienia w strukturach UE, jak też zadania różnych pytań pracownikom EPSO. Na targi pracy EPSO można się rejestrować poprzez stronę https://www.globalcareersfair.com/campaign/eu-careers/

 

Jesteś zainteresowany pracą w administracji publicznej? Chcesz się uczyć i otrzymywać stypendium? Kształcenie w Krajowej Szkole Administracji Publicznej zapewnia absolwentom uczelni wyższych znakomity początek rozwoju profesjonalnej kariery w administracji publicznej. Podczas nauki słuchacze zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu nowoczesnej administracji, odbywają unikatowe staże zawodowe za granicą i w kraju oraz intensywnie uczą się języków obcych. Słuchacze otrzymują: stypendium, gwarantowane ubezpieczenia społeczne oraz możliwość zakwaterowania w Kolegium KSAP. Zapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Szkoły 5 grudnia 2017 r. sala 418 (budynek główny), godzina 11.00. Zgłoszenia: bk@ue.poznan.pl (w temacie maila KSAP)

 

Pierwsze Kroki na Rynku Pracy Badanie 2017 – weź udział i wygraj iPada Deloitte rozpoczyna międzynarodowe badanie dotyczące opinii studentów, oraz niedawnych absolwentów na temat rynku pracy. Badanie zostanie przeprowadzone w 14 krajach Europy Środkowej i chcielibyśmy, abyś wziął w nim udział. Wyniki badania przedstawią poglądy studentów i absolwentów zarówno z Polski, jak i z krajów Europy Środkowej jako całości i zostaną opublikowane wiosną 2018 r. Badanie będzie dotyczyło systemu wartości studentów, postaw wobec kariery, a także postrzegania uniwersytetów. Weź udział w badaniu oraz w naszym konkursie i wygraj jednego z 5 iPadów! Wypełnij ankietę do 30 listopada i pokaż nam o czym myślisz: podziel się z nami swoimi oczekiwaniami, doświadczeniem postawą wobec pracy i pracodawców oraz pomysłem w jaki sposób chciałbyś wywierać pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie, w którym żyjesz i pracujesz. Udział w badaniu zajmie około 20 minut a Twoje odpowiedzi pozostaną ściśle poufne. Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www2.deloitte.com/FirstSteps

ABSOLWENCIE zapisz się na NEWSLETTER
Imię
Nazwisko
E-mail
Wydział
Kierunek studiów
Stopień studiów
Rok ukończenia
Tryb studiów

Płeć