23 marca 2015 r. Rada Nadzorcza Netii powołała Cezarego Chałupę, dotychczasowego Dyrektora Generalnego Rynku Klientów Biznesowych w Netii, na stanowisko członka zarządu Spółki ds. Obszaru B2B.  Powołanie będzie skuteczne z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Cezary Chałupa ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (Wydział Towaroznawstwa, kierunek: towaroznawstwo, specjalność: agrobiznes) i studia podyplomowe w dziedzinie bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Posiada także tytuł MBA uzyskany w Carlson School of Management, University of Minnesota/Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.