Aktualności

Absolwentka UEP kandydatką do tytułu Człowieka Rynku KapitałowegoJolanta Matuszczak jest kandydatką do tytułu Człowieka Rynku Kapitałowego w ramach 25-lecia przemian ustrojowych, jaki przyznają „Parkiet" i CFA Society Poland.

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od początku kariery zawodowej związana z branżą maklerską. W 1994 r. dołączyła do DM BZ WBK, gdzie pracuje do dzisiaj pełniąc funkcję zastępcy dyrektora. Jest pomysłodawcą i współtwórcą pierwszego w Polsce maklerskiego serwisu internetowego z pełnym dostępem do GPW. Jest również współtwórcą Private Brokerage – dedykowanej oferty maklerskiej dla zamożnych klientów, która następnie była bazą do budowy usługi doradztwa inwestycyjnego.

Jolanta Matuszczak była także organizatorem sieci sprzedaży i nadzorowała plasowanie akcji oferowanych przez  DM BZ WBK w ramach transz detalicznych w licznych ofertach publicznych, w tym największych IPO na polskim rynku, które wygenerowały popyt ze strony klientów indywidualnych liczony w miliardach złotych.