15 stycznia 2016 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyły się warsztaty „End-to-end SAP Integration” poświęcone problematyce integracji pomiędzy systemami informatycznymi SAP.  Warsztaty zostały przeprowadzone przez absolwentów UEP. Krzysztof Łuka, Michał Michalski i Michał Krawczyk ukończyli kierunek Informatyka i ekonometria, przygotowując prace magisterskie pod kierunkiem dr. hab. Grzegorza Bartoszewicza, prof. nadzw. UEP. Aktualnie pracują w firmie Int4 i na co dzień zajmują się integracją produktów SAP. Są również autorami książek o tej tematyce, wydanych przez SAP Press. Michał Krawczyk jest ponadto jedyną osobą w Polsce z tytułem SAP Mentor.

W warsztatach wzięli udział studenci II stopnia WIGE oraz pracownicy Katedry Informatyki Ekonomicznej. Miały one formę prezentacji oraz ćwiczeń praktycznych, prezentujących wykorzystanie różnych narzędzi integracyjnych, w tym moduł SAP Process Orchestration, jego składowe oraz zastosowanie w procesie integracji, możliwości i ograniczenia HANA Cloud Integration, SAP Gateway i specyfika OData oraz SAP Application Interface Framework. Prowadzący omówili również problemy związane z integracją systemów, przedstawili scenariusze procesu integracji, które realizowali w pracy zawodowej oraz przybliżyli studentom możliwe kierunku rozwoju w tej dziedzinie.

Warsztaty były kolejnym wydarzeniem na UEP, mającym na celu rozwijanie kompetencji studentów w zakresie znajomości systemów informacyjnych, w tym rozwiązań oferowanych przez firmę SAP. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest członkiem SAP University Alliance, natomiast Katedra Informatyki Ekonomicznej w przeszłości organizowała np. Code Jam dla studentów oraz szkolenia z SAP HANA i SAP ERP.