Aktualności

Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska

zaprasza studentów, doktorantów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  do udziału w XVIII Edycji Międzynarodowego Programu Stypendialnego dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

Program stypendialny umożliwia odbycie 6-12 miesięcznego ​zawodowego bądź naukowego stażu w Niemczech. Podczas stypendium można zrealizować zaproponowany przez siebie projekt badawczy dotyczący ochrony środowiska w Polsce lub w Niemczech. Staż można odbyć na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo - biznesowych itp.


Wysokość stypendium wynosi 1060, - euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech. 


Stypendium Fundacji DBU możesz otrzymać, jeśli:


• Jesteś absolwentem polskiej uczelni, posiadającym dyplom magistra albo studentem ostatniego roku studiów, który uzyska dyplom magistra najpóźniej do końca stycznia 2015 r. (w tym mile widziani doktoranci),

• Jesteś absolwentem szeroko rozumianej ochrony środowiska – oznacza to wszystkie kierunki studiów, zawierające w swoim programie tematykę ochrony i zarządzania środowiskiem, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej itp. Dotychczas staże odbywali między innymi także absolwenci zarządzania, geografii, nauk politycznych, architektury i wielu innych.

• Uzyskałeś dyplom ukończenia studiów magisterskich w ciągu ostatnich trzech lat,

• Nie ukończyłeś 31 roku życia,

• W czasie składania wniosku posiadasz stały pobyt w Polsce

oraz przedłożysz wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne!


Termin składania wniosków: 16.06.2014 - 16.09.2014 

Wnioski o stypendium należy składać poprzez witrynę internetową DBU, w systemie on-line, po wcześniejszej rejestracji na stronie DBU 

www.dbu.de/1453.html
Więcej informacji o stypendium znajduje się na stronie : www.sds.org.pl

oraz na www.facebook.com/Stypendia.DBU