Strona główna

Ilona Antoniszyn-Klik

Absolwentka ekonomii Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie n. Odrą.

oraz

ówczesnej Akademii Ekonomicznej w  Poznaniu.

Wydział Zarządzania.

 

W 2001 ukończyła studia podyplomowe na Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu z dziedziny zagadnień instytucji i prawa Unii Europejskiej, stosunków międzynarodowych, dyplomacji, gospodarki światowej, międzynarodowego prawa oraz stosunków transatlantyckich. Doświadczenie zawodowe zdobywała  m.in. w École nationale d’administration w Paryżu.


Polska urzędniczka państwowa i samorządowa, polityk, od 2010 do 2011 wicewojewoda dolnośląski, od 2011 do 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, od 2012 do 2015 sekretarz NKW Polskiego Stronnictwa Ludowego.