Komunikaty

Walne Zwyczajne Zebranie Sprawozdawcze 2012

członków Stowarzyszenia Absolwentów UEP - 14 kwietnia 2012

W dniu 14 kwietnia 2012 roku członkowie Stowarzyszenia spotkali się  na Walnym Zwyczajnym Zebraniu sprawozdawczym na którym podsumowano wykonanie Planu pracy za rok 2011.

Komisja Rewizyjna SAUEP przyjęła sprawozdanie  ogólne i finansowe oraz udzieliła Zarządowi Stowarzyszenia  absolutorium.

Przyjęto również plan działalności i preliminarz budżetowy na 2012 rok.

 

Zebranie zaszczycił swoją obecnością prorektor dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw.UEP, który poinformował zebranych o tym co dzieje się w Uczelni ,a na uwagę zasługiwały wybory do Władz Uczelni oraz sprawy gospodarcze związane z budową nowego budynku dydaktycznego  Uczelni przy ul. Towarowej