10th ENRIC Workshop odbył się na naszej Uczelni 8 i 9 listopada 2017 r. ENRIC (European Network for Research on Innovation in Construction) stanowi europejską sieć naukową skoncentrowaną wokół problemów innowacji w branży budowlanej. Przedmiotem warsztatu była dyskusja nad wspólną publikacją książkową, prezentacja realizowanych projektów oraz planowanie wniosków o finansowanie działalności i badań (m.in. w ramach programu COST). W warsztacie wzięło udział kilkunastu przedstawicieli międzynarodowych i krajowych instytucji naukowych. Komitet Organizacyjny warsztatu tworzyli dr Milena Ratajczak-Mrozek i dr Adam Dymitrowski z Katedry Marketingu Międzynarodowego.