Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu w programie Regionalna Inicjatywa Doskonałości (RID), przyznając Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu 3 miliony złotych na realizację projektu Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki.

Celem projektu jest rozwijanie potencjału badawczego w zakresie ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz wzrost aktywności naukowej pracowników UEP na arenie międzynarodowej. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na: realizację wewnętrznych projektów badawczych, sfinansowanie publikacji, organizowanie i uczestnictwo w konferencjach.