Międzynarodowa konferencja naukowa The 21st APRIA Annual Meeting 2017: Challenges in the Insurance Market: Transparency and Consumer Protection odbyła się na naszej Uczelni 30 lipca–2 sierpnia 2017 r. Konferencja poświęcona wyzwaniom na rynku ubezpieczeniowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przejrzystości i ochrony konsumenta, została zorganizowana przez Katedrę Ubezpieczeń.


Była to już 21. doroczna konferencja organizowana pod auspicjami międzynarodowego stowarzyszenia Asia-Pacific Risk and Insurance Association (APRIA) – jednego z trzech najważniejszych na świecie w dziedzinie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Poprzednia jej edycja odbyła się w Chengdu (Chiny), a jeszcze wcześniejsze m.in. w Pekinie, Tokio, Singapurze, Nowym Jorku, Seulu, Sydney.


APRIA Annual Meetings wpisały się już na stałe w tradycję świata ubezpieczeń. Są one okazją do wymiany poglądów pomiędzy sferą nauki i praktyki i jednocześnie corocznym spotkaniem członków i władz Stowarzyszenia (Executive Committee Meeting, Board of Governors Meeting, APRIA General Meeting).  Przyznanie UEP prawa organizacji tej konferencji  to ogromny sukces i wyróżnienie nie tylko dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ale także dla Polski, gdyż ta konferencja nigdy dotychczas nie była organizowana w naszym kraju, ani w Europie Środkowej czy Zachodniej. Polska stała się pierwszym państwem spoza rejonu Azji i Pacyfiku, któremu powierzono prawo organizacji tej konferencji, w której zwykle uczestniczy ponad 150 naukowców z całego świata, w tym w szczególności z Chin, Japonii, Korei Południowej czy USA.


Funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego (Chair of the Organising Committee) konferencji pełnił dr hab. Piotr Manikowski, prof. nadzw. UEP, a pozostali pracownicy Katedry i doktoranci uczestniczyli w pracach Komitetu Organizacyjnego. Wiceprzewodniczącym Komitetu Naukowego (Chair of the Scientific Committee) byli Kierownik Katedry Ubezpieczeń - dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP oraz dr hab. Piotr Manikowski, prof. nadzw. UEP.


Podczas ceremonii otwarcia konferencji uczestników powitali, w imieniu władz Uczelni, rektor UEP,  prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP oraz dr hab. Teresa Czerwińska, prof. nadzw. UW – podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Anna Wawdysz – przedstawiciel Prezydenta Miasta Poznania, dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP – dziekan Wydziału Ekonomii UEP oraz prof. Gene Lai – prezydent APRIA.


Na konferencję zgłoszono 148 artykułów z 20 krajów, z których do prezentacji na konferencji przyjęto 88. Oprócz przyjętych artykułów, w trakcie konferencji wygłoszono jeden wykład wiodący (Keynote Speaker - prof. Klime Poposki - president of the Council of Experts, Insurance Supervision Agency of Republic of Macedonia) oraz pięć zaproszonych, w tym dwa biznesowe wygłoszone przez przedstawicieli UFG i PBUK. Na konferencji odbyły się trzy sesje plenarne prowadzone przez wykładowców z USA, Chin i Korei Płd. oraz 30 sesji równoległych.


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://apria2017.syskonf.pl/