Aktualności

Cztery Wydziały UEP otrzymały kategorię A za dorobek naukowy

Cztery Wydziały UEP otrzymały kategorię A, a aż trzy znalazły się w pierwszej dziesiątce w ocenie parametrycznej jednostek naukowych dokonanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ocenie poddano jakość prowadzenia badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

Wielki sukces odniósł Wydział Towaroznawstwa. Dokonania badawcze Wydziału pozwoliły mu na zajęcie trzeciego miejsca. Wydział Towaroznawstwa wyprzedził tym samym 90 innych wydziałów, instytutów naukowych i badawczych reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne. Przynależność do elity polskiej nauki potwierdził również Wydział Zarządzania zajmując czwarte miejsce. Bardzo wysoko oceniono dorobek naukowy Wydziału Ekonomii, uplasował się on na ósmym miejscu. Prestiżową kategorię A ma również Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Wydział Gospodarki Międzynarodowej uzyskał silną klasyfikacyjnie kategorię B.


Kategorie nadano ponad 960 jednostkom. Stanowi ona ważny wskaźnik mający wpływ na wysokość przyznawanej dotacji ministerialnej. W skład gremium oceniającego weszli najlepsi polscy naukowcy, którzy kompleksowo przeanalizowali osiągnięcia naukowe, potencjał naukowy, materialne efekty działalności naukowej oraz najistotniejsze efekty działalności naukowej jednostek tworzących polską naukę.