Ministerstwo Rozwoju powołało dr. Arkadiusza Kawę z Katedry Logistyki i Transportu w skład Grupy Roboczej ds. rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku w ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.
 
Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS) polega na określeniu priorytetów gospodarczych w obszarze badań, rozwoju i innowacyjności. Inteligentne specjalizacje mają przyczyniać się do transformacji gospodarki krajowej poprzez jej unowocześnianie, przekształcanie strukturalne, zróżnicowanie produktów i usług oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, również wspierających transformację w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym surowce naturalne.