Dr hab. Ewa Mińska-Struzik, prof. nadzw. UEP, prodziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, (Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych) została członkiem zarządu International Trade and Finance Association (IT&FA) na kadencję 2018–2020. O powołaniu naszego naukowca do zarządu zadecydował wynik wyborów przeprowadzonych wśród członków organizacji.

Towarzystwo naukowe IT&FA powstało ponad ćwierć wieku temu z inicjatywy tak znanych ekonomistów zajmujących się problematyką wymiany międzynarodowej jak H.P. Gray, J.H. Dunning, D. Salvatore, T. Ozawa czy R.E. Baldwin. Swoją siedzibę główną IT&FA posiada w USA, ale skupia naukowców ze wszystkich kontynentów. Spotykają się oni na dorocznych konferencjach, celem przedstawienia wyników najnowszych badań i dyskusji nad bieżącymi wydarzeniami w gospodarce światowej.

Konferencje każdorazowo odbywają się w innym kraju świata. Dzięki blisko dwuletnim staraniom prof. Ewy Mińskiej-Struzik, organizacja 27. Konferencji w 2017 r. została powierzona Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Poznaniu. W wydarzeniu pod hasłem Leading Issues in International Trade and Finance, które odbyło się na UEP w dniach 31.05–03.06.2017, uczestniczyli naukowcy z wielu prestiżowych ośrodków akademickich oraz organizacji międzynarodowych z różnych kontynentów i państw – m.in. USA, Kanady, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Austrii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Polski, Chin, Indii, Singapuru, Kataru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Nowej Zelandii oraz RPA.