Doktor Radosław Trojanek z Katedry Mikroekonomii UEP został laureatem konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 2. Złożony przez niego wniosek pt. „Indeks cen mieszkań w Polsce”, na realizację stażu naukowego w zagranicznej jednostce, otrzymał grant w wysokości 49 358 zł. To prawie maksymalna kwota, jaką można uzyskać w tym konkursie.

Serdecznie gratulujemy! 

Listy laureatów konkursu MINIATURA 2 są opublikowane na stronie Narodowego Centrum Nauki.