Urząd Miasta Poznania rozstrzygnął właśnie dwa konkursy: pierwszy, o „Nagrodę Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” oraz drugi, o „Nagrodę Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską”. W obu, kapituła wyróżniła prace obronione na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


Nagrodzone opracowania to:
- praca magisterska pt.: „Budżet partycypacyjny jako oddolna forma aktywnego udziału społeczeństwa w planowaniu lokalnych wydatków”, napisana przez p. Agnieszkę Nadolską, pod kierunkiem dr hab. Kamili Marchewki-Bartkowiak,
- praca doktorska pt.: „Rola convention bureau w kształtowaniu konkurencyjności miasta”, napisana przez p. Natalię Latuszek, pod kierunkiem prof. dra hab. Grzegorza Gołembskiego oraz dra hab. Piotra Zmyślonego.


Na tegoroczny konkurs wpłynęły łącznie 133 prace.


Gratulujemy!