3 grudnia 2018 r. odbył się Dzień Wolontariatu na UEP, którego założeniem było przybliżenie idei wolontariatu podejmowanego przez różne środowiska - biznesowe, pozarządowe i studenckie.

Prelekcje wygłosiły osoby związane ze światem biznesu, pozarządową działalnością charytatywną oraz pracownicy UEP. W międzyczasie prowadzona była zbiórka koleżeńska na wsparcie potrzeb Przedszkola Specjalnego Orzeszek w Poznaniu.

Środowisko akademickie UEP wykazało się hojnością i wrażliwością. Uzyskane wsparcie finansowe ze zbiórki koleżeńskiej, w kwocie 2 701,89 złotych, pozwoli na dofinansowanie zakupu wózka ZIEPPIE RS Sunrise Medical dla dzieci ze złożoną wielkoraką niepełnosprawnością z przedszkola Orzeszek.

W dalszym ciągu przyjmowane są wpłaty na konto placówki.
Przedszkole Specjalne „Orzeszek” BZ WBK I/O P-ń 78 1090 1463 0000 0000 4601 0577. Tytuł przelewu „UEP”.

Dziękujemy pracownikom i studentom za chęć niesienia pomocy potrzebującym.