Aktualności

Economics and Business Review indeksowany w bazie ESCI (WoS)
Economics and Business Review jest czasopismem wydawanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Aplikacja czasopisma do Clarative Analytics (d. Thompson Reuters) została pozytywnie rozpatrzona. Akceptacja aplikacji oznacza, że artykuły zamieszczone w EBR będą indeksowane w bazie Emerging Sources Citation Index (ESCI) stanowiącej integralną część Web of Science.