Gala Dni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyła się 17 maja 2017 r. w Auli Nova Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Podczas uroczystości wręczono medale i odznaczenia (w tym także odznaczenia państwowe) dla zasłużonych pracowników naszej Uczelni. Ponadto przyznano nagrody za najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie.

Zwieńczeniem gali był koncert z okazji jubileuszu 25-lecia kameralnego chóru Musica Viva Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Artyści zaprezentowali 12 utworów, w tym także utwory z najnowszej płyty Musica Viva „W dzikie wino zaplątani”.

 

Medale i odznaczenia dla pracowników UEP

Srebrny Krzyż Zasługi

 • dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP
 • dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. UEP
 • dr hab. Jan Mikołajczyk, prof. nadzw. UEP

Medal Złoty za Długoletnią Służbę

 • prof. dr hab. Marek Rekowski, prof. zw. UEP
 • prof. dr hab. Maria Trojanek, prof. nadzw. UEP

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

 • dr hab. Barbara Borusiak, prof. nadzw. UEP

Medal Komisji Edukacji Narodowej

 • dr hab. Magdalena Knapińska, prof. nadzw. UEP
 • dr hab. Marzena Remlein, prof. nadzw. UEP
 • dr hab. Robert Romanowski, prof. nadzw. UEP
 • prof. dr hab. Maciej Szymczak, prof. nadzw. UEP
 • dr inż. Mariusz Szuster

Medal "Za Zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu"

 • prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP
 • prof. dr hab. Marek Rekowski, prof. zw. UEP
 • śp. mgr Janina Płotkowiak

Medal Summa Cum Laude

 • Katarzyna Patrycja Małkowska
 • Anna Mikołajczak

Laureaci 23. edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką napisaną i obronioną w roku akademickim 2015/2016 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:

I miejsce (nagroda w wysokości 2000 zł)

Anna Juszczak za pracę: „Błędy poznawcze jako przyczyny niepowodzeń w procesie transakcji fuzji i przejęć" – promotor: dr Piotr Stobiecki


II miejsce (nagroda w wysokości 1500 zł)

Elżbieta Żelichowska za pracę: „Motywowanie pracowników banków w Polsce w kontekście dualnego rynku pracy"– promotor: dr Jerzy Kaźmierczyk


III miejsce (nagrodę w wysokości 1000 zł)

Klaudia Kalinowska za pracę: „Etnocentryczne postawy konsumentów na rynku produktów żywnościowych w Polsce" – promotor: dr Agnieszka Poczta-Wajda


Wyróżnienia:

 • Krzysztof  Konrad  Bździel za pracę: „Muzyka w reklamie jako determinanta postrzegania cech produktu” – promotor: dr inż. Leszek Matuszak
 • Adam Dymała za pracę: „Klątwa bogactwa a rozwój gospodarczy Angoli w latach 1975-2016” – promotor: dr Yanina Dymitrowska
 • Marcin Skrobek za pracę: „Rola cen transferowych w kształtowaniu strategii przedsiębiorstw” – promotor: dr hab. Piotr Lis
 • Katarzyna Włosik za pracę: „Znaczenie płynności przy wycenie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” – promotor: dr hab. Barbara Będowska-Sójka

Laureaci 23. edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską napisaną i obronioną w roku akademickim 2015/2016 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:

I miejsce (nagroda w wysokości 2500 zł)

mgr Andrzej Kunda za pracę: „Krótkoterminowe niedowartościowanie akcji ofertowanych w ramach pierwszych ofert publicznych oraz ich przewartościowanie w długim okresie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie” – promotor: dr hab. Jarosław Kubiak, prof. nadzw. UEP


II miejsce (nagroda w wysokości 2000 zł)

mgr Wojciech Orchowski za pracę: „Wpływ informacji zamieszczanych na serwisie Twitter na notowania indeksu DAX” – promotor: prof. dr hab. Małgorzata Doman, prof. zw. UEP


III miejsce (nagroda w wysokości 1500 zł)

mgr Bartłomiej Gronowski za pracę: „Rozwój społeczno-gospodarczy gmin powiatu poznańskiego w latach 2005-2014. Studium porównawcze" – promotor: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP


Wyróżnienie:

mgr Katarzyna Wysocka za pracę: „Preferencje konsumentów polskich i hiszpańskich w stosunku do produktów zagranicznych” –  promotor: dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat, prof. nadzw. UEP

 

Laureaci 12. edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską napisaną i obronioną w roku akademickim 2015/2016 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:

I miejsce (nagroda w wysokości 5000 zł)

dr Michał Burzyński za pracę: „Migration, human capital and growth in a globalized economy” –promotor: prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, prof. Frédéric Docquier (Université catholique de Louvain)


II miejsce (nagroda w wysokości 4000 zł)

dr Maciej Beręsewicz za pracę: [ENG] “Internet data sources for real estate market statistics“ –promotor: dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP, promotor pomocniczy - dr Marcin Szymkowiak


III miejsce (nagroda w wysokości 3000 zł)

dr Aneta Kaczyńska za pracę: „Efektywność wydatków budżetowych gmin na oświatę i wychowanie oraz jej determinanty” – promotor: dr hab. Małgorzata Magdalena Hybka, prof. nadzw. UEP

 

Międzyuczelniany konkurs na najlepszą pracę przygotowaną pod patronatem firmy Biofarm Sp. z o.o.

I miejsce (nagroda w wysokości 3000 zł)

mgr Łukasz Szał z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za pracę: „Ocena potencjału turystycznego gminy Kostrzyn na podstawie wielowymiarowej analizy porównawczej gmin powiatu poznańskiego” – promotor: prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz


II miejsce (nagroda w wysokości 2500 zł)

mgr Katarzyna Małkowska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę: „Rewitalizacja Bydgoskiego Węzła Wodnego jako źródło rozwoju miejskiej przestrzeni turystycznej” –  promotor: dr hab. Agnieszka Niezgoda, prof. nadzw. UEP


III miejsce (nagroda w wysokości 2000 zł)

mgr Anna Liszka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu   za pracę: „Suburbanizacja Poznania a sytuacja finansowa gmin ościennych” – promotor: dr Aldona Standar

 

4. edycja Ogólnopolskiego konkursu im. prof. Wacława Wilczyńskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu teorii ekonomii

Nagroda główna (nagroda w wysokości 5000 zł)

dr Maciej Grodzicki w Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę „Znaczenie integracji gospodarczej dla procesów konwergencji przemysłu państw Europy Środkowo-Wschodniej względem wysokorozwiniętych państw Unii Europejskiej” – promotor: dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ, promotor pomocniczy: dr Mariusz Trojak.