Wydział Ekonomii UEP, we współpracy z Wydawnictwem Ekonomicznym „Heterodox”, zorganizował II edycję letniej szkoły „Summer School in Heterodox Economics”. Tematem tegorocznej szkoły letniej był heterodoksyjny nurt ekonomii. Podczas zajęć studenci pogłębili wiedzę w obszarach złożoności systemowej gospodarek w ujęciu ewolucyjnym i post-keynesowskim, polityki monetarnej, w tym socjologicznych korzeni pieniądza, interwencjonizmu fiskalnego oraz care i feminist economics. Wysłuchali także wykładów otwartych m.in. prof. Steve’a Keena nt. fałszywego paradygmatu ekonomii neoklasycznej oraz prof. Louisa-Philippe Rochona nt. polityki monetarnej na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

 

Przez pięć dni – od 29 września do 3 października 2017 r. – uczestnicy mieli okazję zaprezentować wyniki swoich badań oraz omówić prace wybitnych profesorów w ramach warsztatów i seminariów. Ponadto uczestniczyli w laboratoriom modelowania dynamicznego metodą agentów, z którego mogą skorzystać w pracy naukowej. 

 

II edycję letniej szkoły „Summer School in Heterodox Economics” prowadziło siedmioro wykładowców z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Kanady oraz Polski. W zajęciach uczestniczyli studenci studiów doktoranckich polskich i zagranicznych uczelni, a także kadra akademicka.