W XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę badawczą z zakresu spółdzielczości, organizowanego przez Krajową Radę Spółdzielczą, wyróżniono absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Nagrodę I stopnia w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych otrzymała dr Anna Waligóra za rozprawę doktorską pt. „Uwarunkowania zróżnicowania typów przedsiębiorczości społecznej w Polsce". Praca napisana została pod kierunkiem dr hab. Haliny Zboroń prof. nadzw. UEP z Katedry Socjologii i Filozofii. W tej samej kategorii nagrodę II stopnia przyznano dr. Przemysławowi Piaseckiemu z Katedry Pracy i Polityki Społecznej  za pracę doktorską pt. „Segmentacja zatrudnienia w bankach spółdzielczych w Polsce”.
Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich otrzymała mgr Joanna Rybska. Wyróżniona praca pt. „Analiza ryzyka kredytowego w działalności bankowej oraz sposoby jego ograniczenia na podstawie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu” napisana została pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Waliszewskiego, prof. nadzw. UEP z Katedry Pieniądza i Bankowości.