Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zajął III miejsce w kategorii serwis rekrutacyjny w szóstej edycji konkursu Genius Universitatis na najlepsze w mijającym roku akademickim kreatywne kampanie rekrutacyjne szkół wyższych. Do konkursu zgłoszono ponad 100 prac z 37 uczelni. Ocenie poddano profesjonalizm strategii promocyjnej oferty kształcenia, jakość komunikacyjną przekazu i jego spójność z wizerunkiem uczelni. W Kapitule zasiedli: Katarzyna Dragović, założycielka Szkoły Mistrzów Reklamy, Jacek Kotarbiński, ekonomista, uznany autorytet i ekspert w zakresie marketingu strategicznego, rozwoju innowacji i zarządzania sprzedażą, Paweł Tkaczyk, właściciel agencji brandingowej MIDEA, Leszek Stafiej, doradca ds. komunikacji społecznej, marketingowej i mediów, Jacek Szlak, redaktor naczelny portalu Marketing przy Kawie, Dariusz Puzyrkiewicz, copywriter oraz dr Bianka Siwińska, dyrektor zarządzająca Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Ogłaszając wyniki konkursu podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2017, członkowie jury podkreślili, iż tegoroczna edycja stała na bardzo wysokim poziomie.