Można już składać wnioski w konkursie o Nagrodę Naukową Miasta Poznania oraz o stypendia dla młodych badaczy z poznańskiego ośrodka naukowego. Od tego roku konkurs ten obsługuje Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania.


W przypadku Nagrody Naukowej Miasta Poznania kandydatów mogą zgłaszać miejscy radni, członkowie kapituły konkursowej, towarzystwa naukowe i działające w Poznaniu placówki naukowe.


Kandydatury do stypendiów dla młodych badaczy zgłaszają radni, członkowie kapituły, władze Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, szkoły wyższe, placówki naukowe i stowarzyszenia naukowe. Formularze wniosków konkursowych są dostępne na stronie www.bip.poznan.pl (w zakładce „Sprawy wg Wydziałów). Wnioski należy przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań lub złożyć osobiście w sekretariacie wydziału, przy ul. Za Bramką 1 w Poznaniu, najpóźniej do 30 kwietnia 2018 r.


Nagrody i stypendia przyznaje kapituła konkursowa, którą powołuje rada miasta Poznania. Ich uroczyste wręczenie odbędzie się – tradycyjnie – 29 czerwca 2018 r., podczas specjalnej sesji rady miasta w dniu święta miasta, obchodzonego z okazji imienin patronów Poznania – świętych Piotra i Pawła.