Dr hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, z Katedry Technologii Informacyjnych został powołany w skład Zespołu specjalistycznego ds. związanych z finansowaniem inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz infrastruktury informatycznej nauki, który będzie działał przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prof. Walczak otrzymał powołanie na dwuletnią kadencję 2017–2019.

Do zadań Zespołu należy ocena wniosków o przyznanie środków finansowych na: inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub uczelni oraz działalność jednostek naukowych lub uczelni związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych. Zespół będzie także oceniał raporty z wykorzystania środków finansowych przyznanych na realizację wymienionych zadań.