Miasto Poznań powołało Think Tank, czyli zespół zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych. 18 naukowców i przedsiębiorców będzie wspierać działania Urzędu Miasta we wdrażaniu zaktualizowanej na początku roku Strategii Rozwoju Miasta 2020+. Do zespołu powołany został dr hab. Jan Fazlagić, prof. nadzw. UEP z Katedry Badań Rynku i Usług.


Celem zespołu Think Tank będzie poszukiwanie sposobów rozwiązania problemów społecznych, badania i konsulting oraz udział w debacie publicznej. Efektem pracy będą systemowe rozwiązania, które z jednej strony usprawnią działania urzędu, z drugiej pozwolą na podniesienie jakości życia mieszkańcom w różnych obszarach funkcjonowania miasta. Dodatkowym założeniem będzie stworzenie platformy do inspirującej wymiany doświadczeń między sferami, które zazwyczaj się nie przenikają: publiczną i prywatną, między teorią i praktyką, wiedzą i intuicją.