1 marca 2018 r. odbył się okręgowy etap XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, która organizowana jest przy współudziale Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przez pracowników Katedry Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa.


Olimpiada Przedsiębiorczości to nowoczesny projekt o społecznym i proprzedsiębiorczym charakterze. Organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z największych olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W każdej edycji zgłasza się kilkanaście tysięcy młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką, z ponad 1000 szkół w całej Polsce.


Olimpiada to wspólna inicjatywa Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych - Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Projekt cieszy się również wsparciem wielu partnerów społecznych i mediów. Partnerami Strategicznymi - od wielu lat - są Narodowy Bank Polski i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.


Program Olimpiady składa się z bloku stałego i bloku zmiennego. Organizatorzy koncentrują się na atrakcyjnych, współczesnych tematach przewodnich kolejnych edycji. Wśród dotychczasowych znalazły się m.in. takie zagadnienia jak: psychologia biznesu, inwestowanie i rynek kapitałowy, społeczna odpowiedzialność biznesu, strategie i instrumenty marketingowe, czy tworzenie wartości przedsiębiorstwa. Dużą wartością Olimpiady Przedsiębiorczości jest też nowoczesna formuła zawodów, zorientowana na praktykę. Wiedza i umiejętności zawodników sprawdzane są poprzez prace zespołowe, studia przypadku, prezentacje multimedialne, a także testy wiedzy.


Prace organizacyjne związane z bieżącą edycją Olimpiady Przedsiębiorczości rozpoczęły się we wrześniu 2017 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozpoczął wówczas przygotowania do etapu szkolnego, do którego zgłosiło się prawie 3300 uczniów z 166 szkół średnich zlokalizowanych w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Eliminacje szkolne odbyły się na początku grudnia 2017 r.


Do kolejnego, okręgowego, etapu zakwalifikowało się 262 uczniów z 64 szkół średnich. Wszyscy zawodnicy 1 marca 2018 r. przyjechali na eliminacje okręgowe, które odbywały się w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Program etapu okręgowego składał się z dwóch części. Część 1 polegała na rozwiązaniu testu składającego się z dwóch grup pytań – łatwiejsze, niżej punktowane, oraz trudniejsze – punktowane wyżej. Po zakończeniu

części 1 następuje ustalenie uzyskanych wyników w celu wyłonienia najlepszych 50 zawodników, którzy przystępują do 2 części zawodów.


W kolejnym etapie zawodnicy rozwiązywali zadania sytuacyjne, a następnie prezentowali je przed Komisją Okręgową, która dokonuje oceny prac zespołowych w celu wyłonienia najlepszych 10 zawodników przechodzących do ostatniego najwyższego etapu, który odbywa się w Warszawie.