Trwa rekrutacja do projektu pt. „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP” POWR.03.01.00-00-K239/15, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.


Głównym celem projektu jest poszerzenie poziomu kompetencji wymaganych na rynku pracy przez studentów III roku studiów pierwszego stopnia oraz studentów II roku studiów drugiego stopnia na kierunkach Finanse i Rachunkowość Biznesu oraz Zarządzanie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Realizacja założonego celu zostanie osiągnięta poprzez różnorodne działania projektowe, m.in. certyfikowane szkolenia, warsztaty prowadzone przez praktyków, wizyty w przedsiębiorstwach, realizację praktycznych projektów dla przedsiębiorstw.


Zachęcamy do zapoznania się z założeniami realizowanego projektu i do zgłaszania swojego udziału w tym projekcie. Wystarczy wysłać swoje imię, nazwisko, rok oraz kierunek studiów na adres: komp.zarzadzanie@projekty.ue.poznan.pl

 

Spotkania organizacyjne odbędą się w poniedziałek 23.10.2017 o godzinie 18:00 w sali 408A oraz we wtorek 24.10.2017 o godzinie 12:00 w sali 111A.