Zakończyła się III edycja cyklu wykładów i warsztatów „Job Talk”. Ich celem było przekazanie utylitarnej wiedzy, podnoszącej zdolność do podjęcia wyzwań na konkurencyjnym rynku pracy. Zajęcia w ramach projektu prowadzili praktycy biznesu. Uczestniczyć w nich mogli zarówno studenci, jak i absolwenci UEP. 


Wykłady w ramach „Job Talk” w sposób komplementarny dopełniają treści podejmowane na UEP w ramach zajęć i konferencji. Ich konstrukcja programowa zorientowana jest na wzmocnienie kompetencji osób dążących do podniesienia standardu swojego życia zawodowego. W każdej edycji wykładowcy pokazują jak efektywnie budować ścieżkę kariery i tworzyć innowacyjny biznes na podstawie własnych doświadczeń i case study. 


Dzięki dużemu zainteresowaniu uczestników, projekt będzie kontynuowany w semestrze letnim.