Naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu otrzymali dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki. W konkursach OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM sześć projektów badawczych otrzymało środki na łączną kwotę 1 571 985 zł.

Konkurs OPUS 12:
  • „Spektralne odciski palca jako narzędzie badania jakości soków owocowych”
dr hab. Ewa Maria Sikorska, Wydział Towaroznawstwa

  • „Przekrój stóp zwrotu na granicznych rynkach akcji”
dr Adam Zaremba, Wydział Zarządzania

Konkurs SONATA 12:
  • „Chińska strategia Nowego Jedwabnego Szlaku: implikacje dla powiązań produkcyjnych między Chinami a krajami Europy Środkowo-Wschodniej”
dr Ewa Cieślik, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

  • „Ubezpieczenia gospodarcze i systemy zarządzania środowiskowego zgodne z normą ISO 14001 jako instrumenty zarządzania ryzykiem środowiskowym - analiza relacji”
dr Malwina Maria Lemkowska, Wydział Ekonomii

  • „Rola integracji wiedzy rynkowej i technicznej w procesie tworzenia innowacji przez przedsiębiorstwa wysokich oraz średnio-wysokich technologii w warunkach globalizacji - podejście sieciowe”
dr Marcin Tadeusz Soniewicki Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Konkurs PRELUDIUM 12:
  • „Determinanty dochodów rolniczych w regionach UE z uwzględnieniem relacji zasobowych i produktywności czynników wytwórczych”
mgr Łukasz Kryszak, opiekun naukowy Bazyli Czyżewski Wydział Ekonomii