Główny Urząd Statystyczny udostępnił nowe narzędzie ułatwiające dostęp do danych gospodarczych - Bank Danych Makroekonomicznych (BDM). Zawiera on szeregi czasowe w układach rocznych, kwartalnych i miesięcznych, których kształtowanie się można nie tylko szybko zobrazować na wykresie, ale także sprawnie zapisać w wybranych formatach.


Bank Danych Makroekonomicznych jest dostępny pod adresem http://bdm.stat.gov.pl/. Został on utworzony w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu w Ośrodku Inżynierii Danych, a w pracach nad jego powstaniem brali udział pracownicy Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej UEP.


Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu dr Jacek Kowalewski, który jest pracownikiem Katedry Badań Operacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w liście skierowanym do Dziekana WIGE prof. dr hab. Krzysztofa Malagi, prof. nadzw. UEP, wyraża nadzieję, że BDM będzie przydatnym narzędziem wspomagającym prace naukowe. Liczy także na dalszy rozwój wspomnianego narzędzia i będzie wdzięczny za uwagi, które pozwoliłyby na zwiększenie użyteczności BDM dla odbiorców.