Absolwenci Wydziału Zarządzania UEP zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu na najlepszą pracę magisterską.
Magister Jan Twaróg zajął pierwsze miejsce za pracę pt. „Identyfikacja i strukturyzacja źródeł wartości produktów używanych”. Drugie miejsce przypadło mgr Agnieszce Kłos za pracę zatytułowaną „Strategie marketingowe polskich producentów wina na tle strategii Starego i Nowego Świata”. Promotorem obu prac jest dr. hab. Grzegorz Leszczyński, prof. nadzw. UEP.

Serdecznie gratulujemy!